Close

БЛОГ

Проект № BG16RFOP002-2.002-0531-C01 „Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД

proekt-post1

ИЛИНА ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0531-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, е в изпълнение на проект:

„Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД, чрез въвеждане на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“

Основната цел на проекта е: 1. Растеж на Илина ООД, чрез използване на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Специфични цели: 1. Подобряване на процесите на управление и организация на дейността; 2. Развитие и усъвършенстване на управленския капацитет; 3. Въвеждане на организационни иновации; 4. Повишаване на нетните приходи от продажби; 5. Интернационализация на продуктите и нарастване на приходите от износ на предприятието.

Проектът е насочен към растеж на фирма Илина ООД, чрез използване на ИКТ и услуги, като резултат от изпълнението на следните дейности: 1. Разработване и въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в предприятието; 2. Придобиване и въвеждане на МОМ система за управление на производството. Въвеждането на многофункционално ERP ще предостави възможност за анализиране на основните проблеми в бизнес процесите на фирмата и тяхното разрешаване, чрез интегриране на взаимосвързани програмни модули, приложими за техническия, производствен и административен персонал. Системата ще работи и събира данни в реално време. Ще бъде използвана за автоматизация и оптимизация на управлението на финансите, веригата на доставките, склада, дистрибуцията, производството, сервиза, взаимоотношенията с клиентите, проектите и човешките ресурси. Изпълнението на дейността за придобиване и въвеждане на МОМ система ще спомогне за оптимизацията на производствения капацитет на Илина ООД, позволявайки и да се възползва от възможностите на оперативното планиране и мониторинга. Производственият софтуер ще бъде пригоден за съвместна работа с ERP програмата, набавяйки много по-подробна и специализирана информация за работния процес. Изпълнението на проекта ще изгради дълготрайно конкурентно предимство на компанията, като я превърне в един от иноваторите за съответния пазарен сегмент.

Период на изпълнение: 13.03.2017 г. – 13.09.2018 г.

Обща стойност на проекта: 496 500,00 лева, в това число: 347 550.00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 295 417,50 европейско и 52 132,50 национално съфинансиране.

Спечелете със SGG PLANITHERM® 4S EVOLUTION

Спечелете със SGG PLANITHERM® 4S EVOLUTION

Купете прозорец със стъкло SGG PLANITHERM® 4S EVOLUTION със стикер на кампанията и спечелете!

1. Купете прозорец със стъкло SGG PLANITHERM® 4S EVOLUTION със стикер на кампанията.
2. Въведете уникалния код от стикера на www.perfektenprozorec.bg, между 1 Май и 30 Ноември 2015.
3. Изберете желаната от Вас награда.
4. Насладете се на комфорта независимо от сезона, докато очаквате резултатите от томболата в края на всеки месец.

nagradi-glass

Високо качество с ново оборудване

В постоянния стремеж, нашите клиенти да получат високо качество на продуктите, ние от „Илина“, непрекъснато инвестираме в нови производствени технологии. През месец Април, цехът ни бе оборудван със най-съвременен център за обработка на Алуминиеви прозоречни системи. IMG_4801

Кредит „Енергийна ефективност“ Ви спестява 20% от цената на прозорците

Спестявате 20% от стойността на новите прозорци, ползвайки кредит „Енергийна ефективност“. От месец Март 2015, програмата отново се предлага от фирма „Илина“, като финансирането се осигурява от „Прокредит Банк“ и „Обединена Българска Банка“. С минимални усилия и опита на нашите консултанти, Вие ще имате топъл дом и  допълнителни  средства! Фирма „Илина“ осигурява специална отстъпка от 18%,  за клиентите, ползващи програмата „Енергийна ефективност“ .  

ee_loan_landing
Ще се радваме да Ви помогнем. Свържете се с нас на 064/830554

Мобилен консултант – услуга от Илина

Мобилен консултант – услуга от Илина

С услугата Мобилен консултант получавате професионална лична консултация без да е необходимо да посещавате офис на фирма ИЛИНА.
Мобилният консултант на ИЛИНА ще Ви посети и консултира напълно безплатно, в удобно за Вас време и място, по следния начин:
Read More

Какво представлява SGG PLANITHERM® 4S Evolution?

Какво представлява SGG PLANITHERM® 4S Evolution?

Изборът на подходящи стъкла за Вашите прозорци не е лесна работа. Нещо повече, те представляват важна инвестиция, която може да доведе до икономии в дългосрочен план, както и да Ви предостави много удобства.
Когато сменяте или монтирате нови прозорци, уверете се, че сте избрали най-подходящия вариант остъкляване в зависимост от Вашите предпочитания по отношение на комфорт и икономии.

Read More

Добри хора, Добра работа!