Close
За връзка с нас: 0899 944 237, 064 830 554

Стъклопакети

Стъклопакетът е конструкция от две или повече стъкла, между които има въздушно пространство, образувано от различни по размер дистанционери и затворено херметически.

Дистанционерът, който най-често е алуминиев, служи за разделяне на определено разстояние на стъклата, а затворената вътре заедно с въздуха влага при производството на стъклопакета се поглъща от адсорбента, с който е напълнен.

При правилно изпълнения стъклопакет не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата.

Стъкопакетът е около 80 % от целия прозорец и най-много влияе върху изолационните характеристики на прозореца – топлоизолация U (W/m2K), шумоизолация R(dB), слънцезащита или соларен фактор g(%), светлопропускливост (%)

Двоен стъклопакет

Строен стъклопакет

Троен стъклопакет

 • Коефициент на топлопреминаване (Ug)

  Показва количеството топлина, което преминава за единица време през 1 кв. м остъклена повърхност при температурна разлика от 1К между граничещия със стъклото стаен въздух и този от външната страна (Ug=W/m2/K). Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина и по-малки разходите за отопление.

 • Шумоизолация (Rw)

  Индексът Rw измерва звуковата изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията.

 • Композиция на стъклата

  Комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения.

 • Ширина на газовото пространство

  Колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъкло пакета.

 • UV

  Преминаване на вредни ултравиолетови лъчи, водещи до избледняване на боите и причиняващи рак на кожата.

 • Соларен фактор

  Сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство.

 • Отразяване

  Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчева енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци.

 • Светлопропускливост

  Преминаване на видима светлина (естествено осветление).

Видове стъклопакети

Eдинично бяло стъкло
Бяло/бяло
Бяло/нискоемисийно
Високоенергийно/ламинирано
Високоенергийно/ бяло
Високоенергийно/бяло/нискоемисийно
Високоенергийно/бяло/нискоемисийно
 • Размер, (mm): 4
  Ug, (W/m2K): 55.8
  Газ аргонUg, (W/m2K): –
  Шумоизолация, Rw(dB): 23
  UV, (%): 69.3
  Соларен фактор, (%): 86.3
  Светло пропускливост, (%): 89.7

 • Размер, (mm): 4-16-4
  Ug, (W/m2K): 2.7
  Газ аргонUg, (W/m2K): 2.6
  Шумоизолация, Rw(dB): 30
  UV, (%): 59.4
  Соларен фактор, (%): 79.5
  Светло пропускливост, (%): 82.9

 • Размер, (mm): 4-16-4
  Ug, (W/m2K): 1.4
  Газ аргонUg, (W/m2K): 1.1
  Шумоизолация, Rw(dB): 30
  UV, (%): 35
  Соларен фактор, (%): 62.9
  Светло пропускливост, (%): 80.1

 • Размер, (mm): 4-16-4
  Ug, (W/m2K): 1.4
  Газ аргонUg, (W/m2K): 1.1
  Шумоизолация, Rw(dB): 35
  UV, (%): 27
  Соларен фактор, (%): 42.3
  Светло пропускливост, (%): 66.4

 • Размер, (mm): 4-16-4
  Ug, (W/m2K): 1.3
  Газ аргонUg, (W/m2K): 1.1
  Шумоизолация, Rw(dB): 30
  UV, (%): 25.7
  Соларен фактор, (%): 42.5
  Светло пропускливост, (%): 66.9

 • Размер, (mm): 4-11-6-11-4
  Ug, (W/m2K): 1.0
  Газ аргонUg, (W/m2K): 0.8
  Шумоизолация, Rw(dB): 35
  UV, (%): 14.9
  Соларен фактор, (%): 38
  Светло пропускливост, (%): 59.2

 • Размер, (mm): 4-18-5-20-4
  Ug, (W/m2K): 0.7
  Газ аргонUg, (W/m2K): 0.8
  Шумоизолация, Rw(dB): 35
  UV, (%): 15.0
  Соларен фактор, (%): 38.1
  Светло пропускливост, (%): 59.4

Добри хора, Добра работа!