Close
За връзка с нас: 0899 944 237, 064 830 554

Archive for month: февруари, 2020

Проект № BG16RFOP002-2.040-0528-C01

Проект  № BG16RFOP002-2.040-0528-C01 „Инвестиция във високотехнологично оборудване с цел подобряване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на Илина ООД“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изтегли

Добри хора, Добра работа!