Close
За връзка с нас: 0899 944 237, 064 830 554

Archive for month: април, 2020

„Тръжна документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по проект BG16RFOP002-2.040-0528-C01 „Инвестиция във високотехнологично оборудване с цел подобряване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на Илина ООД“

imageunnamed

Предмет на процедурата:
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА в пет обособени позиции:
Обособена позиция I „Ъглонабивна машина“
Обособена позиция II „Едноглав циркуляр“
Обособена позиция III „CNC хоризонтален рутер“
Обособена позиция IV „Център за обработка на профили“
Обособена позиция V „Четириопорен електрокар“

Metodika_ocenka_ILINA

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_ILINA

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160_ILINA

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 1_Uglonabivna mashina

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 2_Ednoglav cirkulqr

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 3_CNC Ruter

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 4_Centur za obrabotka na profili

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 5_Chetirioporen elektrokar

Prilojenie 3.7 Deklaracia po chl. 12_ al.1_ t.1 ot PMS 160

Proekt na Dogovor_OP1_Uglonabivna mashina

Proekt na Dogovor_OP2_Ednoglav cirkulqr

Proekt na Dogovor_OP3_CNC Ruter

Proekt na Dogovor_OP4_Centur za obrabotka na profili

Proekt na Dogovor_OP5_Chetirioporen elektrokar

Tehnicheska specifikaciq_OP 1_Uglonabivna mashina

Tehnicheska specifikaciq_OP 2_Ednoglav cirkulqr

Tehnicheska specifikaciq_OP 3_CNC Ruter

Tehnicheska specifikaciq_OP 4_Centur za obrabotka na profili

Tehnicheska specifikaciq_OP 5_Chetirioporen elektrokar

Word формат:

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 5_Chetirioporen elektrokar

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 4_Centur za obrabotka na profili

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 3_CNC Ruter

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 2_Ednoglav cirkulqr

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 1_Uglonabivna mashina

Prilojenie 3.7 Deklaracia po chl. 12_ al.1_ t.1 ot PMS 1601

Добри хора, Добра работа!