Close
За връзка с нас: 0899 944 237, 064 830 554

Archive for category: Новини

„Тръжна документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по проект BG16RFOP002-2.040-0528-C01 „Инвестиция във високотехнологично оборудване с цел подобряване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на Илина ООД“

imageunnamed

Предмет на процедурата:
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА в пет обособени позиции:
Обособена позиция I „Ъглонабивна машина“
Обособена позиция II „Едноглав циркуляр“
Обособена позиция III „CNC хоризонтален рутер“
Обособена позиция IV „Център за обработка на профили“
Обособена позиция V „Четириопорен електрокар“

Metodika_ocenka_ILINA

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_ILINA

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160_ILINA

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 1_Uglonabivna mashina

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 2_Ednoglav cirkulqr

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 3_CNC Ruter

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 4_Centur za obrabotka na profili

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 5_Chetirioporen elektrokar

Prilojenie 3.7 Deklaracia po chl. 12_ al.1_ t.1 ot PMS 160

Proekt na Dogovor_OP1_Uglonabivna mashina

Proekt na Dogovor_OP2_Ednoglav cirkulqr

Proekt na Dogovor_OP3_CNC Ruter

Proekt na Dogovor_OP4_Centur za obrabotka na profili

Proekt na Dogovor_OP5_Chetirioporen elektrokar

Tehnicheska specifikaciq_OP 1_Uglonabivna mashina

Tehnicheska specifikaciq_OP 2_Ednoglav cirkulqr

Tehnicheska specifikaciq_OP 3_CNC Ruter

Tehnicheska specifikaciq_OP 4_Centur za obrabotka na profili

Tehnicheska specifikaciq_OP 5_Chetirioporen elektrokar

Word формат:

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 5_Chetirioporen elektrokar

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 4_Centur za obrabotka na profili

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 3_CNC Ruter

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 2_Ednoglav cirkulqr

Prilojenie 3.4_Oferta_OP 1_Uglonabivna mashina

Prilojenie 3.7 Deklaracia po chl. 12_ al.1_ t.1 ot PMS 1601

Проект № BG16RFOP002-2.040-0528-C01

Проект  № BG16RFOP002-2.040-0528-C01 „Инвестиция във високотехнологично оборудване с цел подобряване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на Илина ООД“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изтегли

Инвестиция от почти 2 млн. лв. реализира фирма „Илина” с пуска на новата фабрика производителността ще се увеличи с около 50%

Инвестиция от почти 2 млн. лв. реализира фирма „Илина” с пуска на новата фабрика производителността ще се увеличи с около 50%

Плевенската фирма „Илина” пусна в експлоатация нова фабрика за дограма. Тя е разположена в Индустриална зона, срещу Метро, в терен с площ от 7 дка. Производството, което се простира върху 2000 кв. м., бе преместено и заработи на новото място от м. март тази година. Реализираната инвестицията е на стойност 1,5 млн. лв. заедно с автоматизираната линия за производство на висок клас алуминиеви врати и прозорци, съобщи за в. „Капитал” управителят на дружеството Бойко Рачев. Той уточни, че това са изцяло собствени средства, осигурени с инвестиционен кредит от банка за цялостната реновация на съществуващ сграден фонд.

Read More

„Илина“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване и въвеждане на ERP система

image    unnamed

„Илина“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване и въвеждане на ERP система”.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Obrazec_Plan_Grafik_ERP

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_ERP_Final1

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_Final

Prilojenie 3.6_Metodika_za_ocenka_ERP_Final

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie_Tehnicheska specifikacia_ERP

Proekt na Dogovor_ERP_ILINA

Spravka_Specifichen oborot_kandidat

Публикувано на: 08.12.2017

Илина“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на МОМ софтуер за управление на производството”

Илина“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на МОМ софтуер за управление на производството”

 

Илина“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на МОМ софтуер за управление на производството”

Metodika_za_ocenka_PMS160_ILINA_MOM_

Prilojenie 3.2_Publ_pokana_PMS160_MOM_DOSTAVKA_za pub

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 za pub

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie_Tehnicheska specifikacia_MOM ILINA

Proekt na Dogovor_ILINA_DostavkaMOM_za pub

Публикувано на: 17.08.2017

Изберете висококласен стъклопакет Saint-Gobain и спечелете!

Изберете висококласен стъклопакет Saint-Gobain и спечелете!

Разберете кое е идеалният комфорт за Вас и същевременно спечелете множество награди!

Стъпка 1: Попълнете ComforTest, за да изберете най-подходящият за вас стъклопакет.

ПОПЪЛНИ ТЕСТА!

 

Стъпка 2: Посетете офис на ИЛИНА.

ПОСЕТИ ОФИС НА ИЛИНА

 

Стъпка 3: Изберете наградата, която Ви харесва.

nagradi

 

Стъпка 4: Регистрирайте уникалният код, който ще получите от офис на ИЛИНА.

НАПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯ!

Проект № BG16RFOP002-2.002-0531-C01 „Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД

proekt-post1

ИЛИНА ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0531-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, е в изпълнение на проект:

„Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД, чрез въвеждане на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“

Основната цел на проекта е: 1. Растеж на Илина ООД, чрез използване на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Специфични цели: 1. Подобряване на процесите на управление и организация на дейността; 2. Развитие и усъвършенстване на управленския капацитет; 3. Въвеждане на организационни иновации; 4. Повишаване на нетните приходи от продажби; 5. Интернационализация на продуктите и нарастване на приходите от износ на предприятието.

Проектът е насочен към растеж на фирма Илина ООД, чрез използване на ИКТ и услуги, като резултат от изпълнението на следните дейности: 1. Разработване и въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в предприятието; 2. Придобиване и въвеждане на МОМ система за управление на производството. Въвеждането на многофункционално ERP ще предостави възможност за анализиране на основните проблеми в бизнес процесите на фирмата и тяхното разрешаване, чрез интегриране на взаимосвързани програмни модули, приложими за техническия, производствен и административен персонал. Системата ще работи и събира данни в реално време. Ще бъде използвана за автоматизация и оптимизация на управлението на финансите, веригата на доставките, склада, дистрибуцията, производството, сервиза, взаимоотношенията с клиентите, проектите и човешките ресурси. Изпълнението на дейността за придобиване и въвеждане на МОМ система ще спомогне за оптимизацията на производствения капацитет на Илина ООД, позволявайки и да се възползва от възможностите на оперативното планиране и мониторинга. Производственият софтуер ще бъде пригоден за съвместна работа с ERP програмата, набавяйки много по-подробна и специализирана информация за работния процес. Изпълнението на проекта ще изгради дълготрайно конкурентно предимство на компанията, като я превърне в един от иноваторите за съответния пазарен сегмент.

Период на изпълнение: 13.03.2017 г. – 13.09.2018 г.

Обща стойност на проекта: 496 500,00 лева, в това число: 347 550.00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 295 417,50 европейско и 52 132,50 национално съфинансиране.

Кредит „Енергийна ефективност“ Ви спестява 20% от цената на прозорците

Спестявате 20% от стойността на новите прозорци, ползвайки кредит „Енергийна ефективност“. От месец Март 2015, програмата отново се предлага от фирма „Илина“, като финансирането се осигурява от „Прокредит Банк“ и „Обединена Българска Банка“. С минимални усилия и опита на нашите консултанти, Вие ще имате топъл дом и  допълнителни  средства! Фирма „Илина“ осигурява специална отстъпка от 18%,  за клиентите, ползващи програмата „Енергийна ефективност“ .  

ee_loan_landing
Ще се радваме да Ви помогнем. Свържете се с нас на 064/830554

Добри хора, Добра работа!